Psychoterapia ON-LINE

Zapraszamy na konsultacje psychoterapeutyczne on-line prowadzone przez naszych terapeutów. W celu umówienia konsultacji prosimy o wypełnienie formularza, lub kontakt telefoniczny

wCentrum offers psychotherapy and counseling in English

Dorośli

Prowadzimy konsultacje dla osób szukających pomocy psychoterapeutycznej, zmagających się z problemami emocjonalnymi, które przeżywają trudności w relacjach, doświadczają konfliktów, kryzysów w związkach, w rodzinie, w pracy.

Dla osób po doświadczeniach trudnych, oraz traumatycznych zdarzeniach.

Konsultacje
W trakcie pierwszych konsultacji w gabinecie psychoterapeuta zbiera informacje na temat sytuacji, objawów osoby zgłaszającej się. Zbieranie wywiadu podczas konsultacji decyduje o wstępnej diagnozie problemu i o ewentualnym planie pomocy psychoterapeutycznej – osoba zgłaszająca się wraz z psychoterapeutą wspólnie ustalają jaka pomoc w tej sytuacji jest najlepsza (np. interwencja kryzysowa, terapia uzależnień, terapia pary, warsztaty, terapia indywidualna). Psychoterapeuta wraz z osobą zgłaszającą się ustala możliwości podjęcia psychoterapii. Efektem konsultacji może być również skierowanie do innego specjalisty (np. mediatora, lekarza).

Psychoterapia i kontrakt psychoterapeutyczny
Jest to świadoma zgoda pacjenta na współpracę, na zmiany. W kontrakcie zawarte są warunki, które umożliwiają pracę pacjentowi i terapeucie: nazwanie problemu, wskazanie na problemy i zasoby; omawiane są oczekiwania pacjenta i cele do psychoterapii. Terapeuta towarzyszy pacjentowi w poznawaniu, odkrywaniu dynamiki życia psychicznego. Celem terapii jest złagodzenie, wyleczenie zgłaszanych objawów.
Długoterminowy proces ma na celu wzmocnić autorefleksję pacjenta- zdolność do obserwowania siebie. W trakcie trwania terapii psychoterapeuta pomaga pacjentowi dotrzeć do ukrytych, wypartych uczuć, wspomnień; wspiera zrozumienie emocji, myśli, zachowań pacjenta. W kontrakcie określona zostaje liczba sesji w tygodniu, godziny i dni sesji, czas trwania terapii (lub uznanie długoterminowego procesu), zasady związane z formą płatności, ewentualnymi odwołaniami sesji, omawiane są wszelkie wątpliwości i niejasności związane w procesem terapeutycznym.

Czas trwania sesji.
Konsultacja, tak jak sesja indywidualna, trwa 50 minut.
Sesja terapii pary/rodziny trwa 75-90 minut.

Liczba sesji w tygodniu.
Spotkania odbywają się w zależności od potrzeb i celu terapie od jednej do kilku sesji w tygodniu w gabinecie wCentrum.
Konsultacje i sesje pary, rodziny odbywają się raz na dwa tygodnie.

Czas trwania psychoterapii.
W zależności od potrzeb oraz wstępnej diagnozy proponujemy konsultacje, terapię krótkoterminową, albo długoterminową.

Psychoterapię indywidualną dorosłych proponujemy osobom cierpiącym z powodu zaburzeń lękowych, zaburzeń depresyjnych, zaburzeń psychosomatycznych.

Dzieci i młodzież oraz rodzice

W poradni prowadzimy:
– konsultacje dla rodziców spodziewających się dziecka, w okresie okołoporodowym,
– konsultacje dla rodziców adopcyjnych i rodziców zastępczych,
– konsultacje dla rodziców dzieci i nastolatków,
– konsultacje dzieci i młodzieży, które zgłaszają objawy takie jak:
zaburzenia emocjonalne, zaburzenia funkcjonowania społecznego – trudności adaptacyjne, nieśmiałość, wycofanie z relacji z rówieśnikami, z dorosłymi, zaburzenie więzi, zaburzenia lękowe, zaburzenia zachowania i emocji, moczenie, jąkanie, tiki nerwowe, lęk separacyjny i zaburzenia pod postacią somatyczną, którym często towarzyszą objawy wegetatywne np. bóle brzucha, nudności i wymioty, bóle głowy,
– psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży.

W trakcie dwóch pierwszych konsultacji z rodzicami terapeuta zbiera wywiad dotyczący dziecka i rodziny, następnie odbywają się trzy lub cztery indywidualne konsultacje z dzieckiem. Na podsumowaniu konsultacji z rodzicami ustalany jest możliwy plan pomocy.

W trakcie terapii indywidualnej dziecka odbywają się cykliczne spotkania rodziców z terapeutą, podczas których omawiane są zachodzące zmiany, wątpliwości i pytania rodziców.

Rodziny i pary

Terapia rodzin prowadzona jest przez jednego lub dwóch terapeutów. Terapia par prowadzona jest przez jednego terapeutę. W trakcie procesu terapeutycznego pełniej i szerzej można zrozumieć procesy zachodzące w systemie rodziny, lub pary i w związku z tym skuteczniej pomóc osobom zgłaszającym się.

Terapia rodzin i par.
Pomagamy rodzinom i parom zmagającymi się z różnymi rozwojowymi trudnościami, a także gdy dochodzi do kryzysu, który uniemożliwia dalszy rozwój. W naszej pracy łączymy dwa podejścia – psychodynamiczne i systemowe.

W trakcie pierwszych konsultacji w gabinecie psychoterapeuta zbiera informacje na temat sytuacji rodziny lub pary. Zbieranie wywiadu podczas konsultacji decyduje o wstępnej diagnozie problemu i o ewentualnym planie pomocy psychoterapeutycznej – osoby zgłaszające się wraz z psychoterapeutą wspólnie ustalają jaka pomoc w tej sytuacji jest najlepsza (np. terapia pary/rodziny, indywidualne terapie, interwencja kryzysowa, terapia uzależnień, warsztaty). Psychoterapeuta wraz z osobami zgłaszającymi się ustalają możliwości podjęcia psychoterapii.

Czas trwania sesji.
Sesja terapii pary/rodziny trwa 75-90 minut.

Liczba sesji w tygodniu.
Konsultacje i sesje pary, rodziny odbywają się raz na dwa tygodnie.

Czas trwania psychoterapii.
W zależności od potrzeb oraz wstępnej diagnozy proponujemy konsultacje, terapię krótkoterminową, albo długoterminową.

Psychotherapy and Counseling in English

wCentrum offers psychotherapy and counseling in English to individual clients, couples and families.

Individual therapy sessions last 50 minutes and are scheduled once a week.

Couples therapy sessions last 75 minutes and are scheduled biweekly.

Family therapy sessions last 90 minutes and are scheduled biweekly.

To schedule appointment, please fill out the a contact form