Psychoterapia ON-LINE

Zapraszamy na konsultacje psychoterapeutyczne on-line prowadzone przez naszych terapeutów. W celu umówienia konsultacji prosimy o wypełnienie formularza, lub kontakt telefoniczny

wCentrum offers psychotherapy and counseling in English

Dorośli

Prowadzimy konsultacje dla osób szukających pomocy psychoterapeutycznej, zmagających się z problemami emocjonalnymi, które przeżywają trudności w relacjach, doświadczają konfliktów, kryzysów w związkach, w rodzinie, w pracy.

Dla osób po doświadczeniach trudnych, oraz traumatycznych zdarzeniach.

Konsultacje
W trakcie pierwszych konsultacji w gabinecie psychoterapeuta zbiera informacje na temat sytuacji, objawów osoby zgłaszającej się. Zbieranie wywiadu podczas konsultacji decyduje o wstępnej diagnozie problemu i o ewentualnym planie pomocy psychoterapeutycznej – osoba zgłaszająca się wraz z psychoterapeutą wspólnie ustalają jaka pomoc w tej sytuacji jest najlepsza (np. interwencja kryzysowa, terapia uzależnień, terapia pary, warsztaty, terapia indywidualna). Psychoterapeuta wraz z osobą zgłaszającą się ustala możliwości podjęcia psychoterapii. Efektem konsultacji może być również skierowanie do innego specjalisty (np. mediatora, lekarza).

Psychoterapia i kontrakt psychoterapeutyczny
Jest to świadoma zgoda pacjenta na współpracę, na zmiany. W kontrakcie zawarte są warunki, które umożliwiają pracę pacjentowi i terapeucie: nazwanie problemu, wskazanie na problemy i zasoby; omawiane są oczekiwania pacjenta i cele do psychoterapii. Terapeuta towarzyszy pacjentowi w poznawaniu, odkrywaniu dynamiki życia psychicznego. Celem terapii jest złagodzenie, wyleczenie zgłaszanych objawów.
Długoterminowy proces ma na celu wzmocnić autorefleksję pacjenta- zdolność do obserwowania siebie. W trakcie trwania terapii psychoterapeuta pomaga pacjentowi dotrzeć do ukrytych, wypartych uczuć, wspomnień; wspiera zrozumienie emocji, myśli, zachowań pacjenta. W kontrakcie określona zostaje liczba sesji w tygodniu, godziny i dni sesji, czas trwania terapii (lub uznanie długoterminowego procesu), zasady związane z formą płatności, ewentualnymi odwołaniami sesji, omawiane są wszelkie wątpliwości i niejasności związane w procesem terapeutycznym.

Czas trwania sesji.
Konsultacja, tak jak sesja indywidualna, trwa 50 minut.
Sesja terapii pary/rodziny trwa 75-90 minut.

Liczba sesji w tygodniu.
Spotkania odbywają się w zależności od potrzeb i celu terapie od jednej do kilku sesji w tygodniu w gabinecie wCentrum.
Konsultacje i sesje pary, rodziny odbywają się raz na dwa tygodnie.

Czas trwania psychoterapii.
W zależności od potrzeb oraz wstępnej diagnozy proponujemy konsultacje, terapię krótkoterminową, albo długoterminową.

Psychoterapię indywidualną dorosłych proponujemy osobom cierpiącym z powodu zaburzeń lękowych, zaburzeń depresyjnych, zaburzeń psychosomatycznych.

Dzieci i młodzież oraz rodzice

W poradni prowadzimy:
– konsultacje dla rodziców spodziewających się dziecka, w okresie okołoporodowym,
– konsultacje dla rodziców adopcyjnych i rodziców zastępczych,
– konsultacje dla rodziców dzieci i nastolatków,
– konsultacje dzieci i młodzieży, które zgłaszają objawy takie jak:
zaburzenia emocjonalne, zaburzenia funkcjonowania społecznego – trudności adaptacyjne, nieśmiałość, wycofanie z relacji z rówieśnikami, z dorosłymi, zaburzenie więzi, zaburzenia lękowe, zaburzenia zachowania i emocji, moczenie, jąkanie, tiki nerwowe, lęk separacyjny i zaburzenia pod postacią somatyczną, którym często towarzyszą objawy wegetatywne np. bóle brzucha, nudności i wymioty, bóle głowy,
– psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży.

W trakcie dwóch pierwszych konsultacji z rodzicami terapeuta zbiera wywiad dotyczący dziecka i rodziny, następnie odbywają się trzy lub cztery indywidualne konsultacje z dzieckiem. Na podsumowaniu konsultacji z rodzicami ustalany jest możliwy plan pomocy.

W trakcie terapii indywidualnej dziecka odbywają się cykliczne spotkania rodziców z terapeutą, podczas których omawiane są zachodzące zmiany, wątpliwości i pytania rodziców.