PSYCHOTERAPEUCI

Ewelina Stupka

Psychoterapeuta, socjoterapeuta

Jest absolwentką studiów magisterskich z resocjalizacji i profilaktyki społecznej, certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień (certyfikat nr 1011). Ukończyła czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie uzyskując dyplom psychoterapeuty, specjalistyczne szkolenie dla specjalistów psychoterapii uzależnień i współuzależnienia realizowane przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP oraz studia podyplomowe z seksuologii klinicznej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Od 2012 r. prowadzi psychodynamiczną psychoterapię osób dorosłych. Ma wieloletnie doświadczenie pracy w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową pacjentów uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych (w tym pacjentów z tzw. podwójną diagnozą), osób współuzależnionych oraz pacjentów z syndromem DDA i współwystępującymi zaburzeniami lękowymi, osobowości, zaburzeniami afektywnymi jak również osób doświadczających przemocy. Pracuje pod regularną superwizją.

W Gabinecie wCentrum prowadzi: indywidualną psychoterapię dorosłych, którzy borykają się z problemami emocjonalnymi, uzależnieniami, depresją, lękiem, objawami psychosomatycznymi, będącymi w kryzysie życiowym, dążącymi do lepszego poznania i akceptacji siebie.

Iga Pietrusińska

Dietetyk, coach

pracuje również w języku angielskim i włoskim
works also in English, consulenze anche in italiano

Jestem dietetyczką pracującą w nurcie intuicyjnego jedzenia (Intuitive Eating), coachem zdrowia i trenerką Mind-Body Skills.

Łączę wiedzę na temat odżywiania i funkcjonowania ludzkiego organizmu z treningiem uważności, pracą z ciałem i coachingiem. Ukończyłam kursy i szkolenia w Polsce, UK i Stanach Zjednoczonych, m.in w London Center for Intuitive Eating, Center For Mind Body Medicine, Polskim Instytucie Dietetyki oraz Grupie Trop. Swoją pracę regularnie poddaję superwizji w Polsce i za granicą.

Specjalizuję się we wspieraniu osób z zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia, kompulsywne jedzenie, ortoreksja). Jako coach zdrowia pomagam osobom, które mają za sobą liczne niepowodzenia w odchudzaniu, doświadczają efektu jo-jo, są niezadowolone z własnego wyglądu. Uczę jak wprowadzić zmiany zwyczajów żywieniowych, odzyskać kontrolę nad jedzeniem oraz zrozumieć emocje i motywację w kontekście żywienia. Bardzo bliska jest mi praca z ciałem, uwalnianiem przekonań, budowaniem zaufania do wewnętrznych sygnałów i intuicji.

Maria Zaborowska

Psychoterapeuta, pedagog

Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła czteroletnie Studium Terapii Rodzin w podejściu psychodynamicznym i systemowym w Ośrodku Rozwoju Umiejętności Psychologicznych Stowarzyszenia OPTA. Obecnie w trakcie szkolenia w Studium Psychoterapii Analitycznej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Oddziale Psychiatrii Dziecięcej Szpitala w Józefowie, w Ośrodku Terapii Dziecka w Środowisku, a także pracując w Centrum Diagnozy i Pomocy Psychologicznej w Warszawie. Jako konsultant pracuje w Punkcie Informacyjno- Konsultacyjnym Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dzielnicy Mokotów. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

W Gabinecie wCentrum prowadzi: indywidualną psychoterapię dorosłych i indywidualną psychoterapię dzieci, konsultacje dla rodziców oraz terapię rodzin.