PSYCHOTERAPEUCI

Gaya Sawicka
pracuje również w języku angielskim
works also in English

Psychoterapeuta, psycholog

Absolwentka studiów magisterskich Społecznej Psychologii Klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (aktualnie Uniwersytet SWPS). Ukończyła czteroletni kurs psychoterapii systemowej
w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Ośrodek ten posiada rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jest w trakcie procesu certyfikacji w Polskim Towarzystwie Psychologicznym, którego jest członkiem.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. podczas stażu w Fundacji Dzieci Niczyje (obecnie Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę) oraz stażu na Oddziale Psychiatrycznym Zamkniętym w Szpitalu Wolskim
w Warszawie. Pracowała jako psycholog w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii. Od 2016 roku prowadzi procesy terapeutyczne w gabinecie prywatnym. Pracuje w oparciu o podejście
systemowe i psychodynamiczne. Wzbogaca swój warsztat pracy uczestnicząc w warsztatach, kursach oraz konferencjach. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

W gabinecie wCentrum prowadzi: terapię indywidualną dorosłych, którzy zmagają się z problemami emocjonalnymi, lękami, depresją, żałobą, wykluczeniem społecznym, objawami psychosomatycznymi, są w kryzysie życiowym lub mają potrzebę lepszego poznania i akceptacji siebie. Wspiera osoby LGBTQ w obszarze samoakceptacji. Prowadzi terapię par oraz rodzin. Pracuje także w języku angielskim oraz online.

Ewelina Stupka

Psychoterapeuta, socjoterapeuta

Jest absolwentką studiów magisterskich z resocjalizacji i profilaktyki społecznej, certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień (certyfikat nr 1011). Ukończyła czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie uzyskując dyplom psychoterapeuty, specjalistyczne szkolenie dla specjalistów psychoterapii uzależnień i współuzależnienia realizowane przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP oraz studia podyplomowe z seksuologii klinicznej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Od 2012 r. prowadzi psychodynamiczną psychoterapię osób dorosłych. Ma wieloletnie doświadczenie pracy w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową pacjentów uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych (w tym pacjentów z tzw. podwójną diagnozą), osób współuzależnionych oraz pacjentów z syndromem DDA i współwystępującymi zaburzeniami lękowymi, osobowości, zaburzeniami afektywnymi jak również osób doświadczających przemocy. Pracuje pod regularną superwizją.

W Gabinecie wCentrum prowadzi: indywidualną psychoterapię dorosłych, którzy borykają się z problemami emocjonalnymi, uzależnieniami, depresją, lękiem, objawami psychosomatycznymi, będącymi w kryzysie życiowym, dążącymi do lepszego poznania i akceptacji siebie.

Marcin Korowaj

Psychoterapeuta, pedagog, trener

Ukończył pedagogikę specjalną – resocjalizację i wspomaganie rodziny na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. W trakcie szkolenia certyfikacyjnego Terapii Rodzin w Ośrodku Szkoleń Systemowych akredytowane przez PTP. Jest certyfikowanym Specjalistą ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przez PARPA. Ukończył kurs psychoterapii krótkoterminowej  skoncentrowanej na rozwiązaniach I i II stopnia (TSR, ang. SFBT), a także Podyplomowe Studium Terapii i Treningu Grupowego na Uniwersytecie Warszawskim. Autor pierwszego w Polsce programu profilaktycznego dotyczącego Depresji Poporodowej. Prowadzi warsztaty w szkole rodzenia dla par. Zajmuje się również interwencją kryzysową. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje pod superwizją.

W gabinecie wCentrum prowadzi: psychoterapię indywidualną dorosłych, konsultacje okołoporodowe dla rodziców, prowadzi terapię par i rodzin.

Maria Zaborowska

Psychoterapeuta, pedagog

Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła czteroletnie Studium Terapii Rodzin w podejściu psychodynamicznym i systemowym w Ośrodku Rozwoju Umiejętności Psychologicznych Stowarzyszenia OPTA. Obecnie w trakcie szkolenia w Studium Psychoterapii Analitycznej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Oddziale Psychiatrii Dziecięcej Szpitala w Józefowie, w Ośrodku Terapii Dziecka w Środowisku, a także pracując w Centrum Diagnozy i Pomocy Psychologicznej w Warszawie. Jako konsultant pracuje w Punkcie Informacyjno- Konsultacyjnym Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dzielnicy Mokotów. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

W Gabinecie wCentrum prowadzi: indywidualną psychoterapię dorosłych i indywidualną psychoterapię dzieci, konsultacje dla rodziców oraz terapię rodzin.