PSYCHOTERAPEUCI

Magdalena Gołuchowska

Psychoterapeuta, psycholog

Absolwentka psychologii i pedagogiki w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Ukończyła 3- letnie szkolenie z muzykoterapii klinicznej i psychodramy oraz podstawowe szkolenie z psychoterapii w nurcie systemowym. Obecnie uczestniczy w drugim stopniu szkolenia z psychoterapii systemowej w ośrodku akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako psycholog szkolny oraz w poradni psychologiczno-pedagogicznej, gdzie zajmuje się diagnozą psychologiczną, konsultacjami wychowawczymi, prowadzeniem zajęć socjoterapeutycznych oraz indywidualnej psychoterapii dzieci i młodzieży.

W gabinecie wCentrum prowadzi: indywidualną psychoterapię starszych dzieci szkolnych i młodzieży oraz konsultacje wychowawcze dla rodziców i opiekunów. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.

Joanna Goska

Psychoterapeuta, psycholog, trener

Ukończyła czteroletnie Studium Terapii Rodzin w podejściu psychodynamicznym i systemowym w Ośrodku Rozwoju Umiejętności Psychologicznych Stowarzyszenia OPTA oraz roczną Szkołę Trenerów w Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego Meritum.

Doświadczanie w pracy zdobyła m.in. podczas stażu w Fundacji Dzieci Niczyje (obecnie Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę) oraz pracując od kilku lat w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie zajmuje się terapią rodzin, diagnozą psychologiczną dzieci i konsultacjami wychowawczymi. Stale zwiększa swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach i konferencjach, pracuje pod superwizją.

W gabinecie wCentrum prowadzi: indywidualną psychoterapię dorosłych, konsultacje wychowawcze dla rodziców, konsultacje psychologiczne dzieci oraz terapię rodzin i par.

Marcin Korowaj

Psychoterapeuta, pedagog, trener

Ukończył pedagogikę specjalną – resocjalizację i wspomaganie rodziny na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. W trakcie szkolenia certyfikacyjnego Terapii Rodzin w Ośrodku Szkoleń Systemowych akredytowane przez PTP. Jest certyfikowanym Specjalistą ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przez PARPA. Ukończył kurs psychoterapii krótkoterminowej  skoncentrowanej na rozwiązaniach I i II stopnia (TSR, ang. SFBT), a także Podyplomowe Studium Terapii i Treningu Grupowego na Uniwersytecie Warszawskim. Autor pierwszego w Polsce programu profilaktycznego dotyczącego Depresji Poporodowej. Prowadzi warsztaty w szkole rodzenia dla par. Zajmuje się również interwencją kryzysową. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje pod superwizją.

W gabinecie wCentrum prowadzi: psychoterapię indywidualną dorosłych, konsultacje okołoporodowe dla rodziców, prowadzi terapię par i rodzin.

Gaya Sawicka
pracuje również w języku angielskim
works also in English

Psychoterapeuta, psycholog

Absolwentka Społecznej Psychologii Klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (aktualnie Uniwersytet SWPS). Jest w trakcie realizacji ostatniego roku szkoły psychoterapeutycznej w ujęciu systemowym, prowadzonej przez Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie i rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. podczas stażu w Fundacji Dzieci Niczyje (obecnie Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę), stażu na Oddziale Psychiatrycznym Zamkniętym w Szpitalu Wolskim, oraz w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii i w gabinecie prywatnym. Pracuje w oparciu o podejście systemowe i psychodynamiczne. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

W gabinecie wCentrum prowadzi: terapię indywidualną młodzieży oraz dorosłych. Pracuje również z parami (heteroseksualnymi i homoseksualnymi) oraz rodzinami w nurcie systemowym. Wspiera osoby LGBTQ w obszarze samoakceptacji.

Ewelina Stupka

Psychoterapeuta, socjoterapeuta

Jest absolwentką studiów magisterskich z resocjalizacji i profilaktyki społecznej, certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień (certyfikat nr 1011). Ukończyła czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie uzyskując dyplom psychoterapeuty, specjalistyczne szkolenie dla specjalistów psychoterapii uzależnień i współuzależnienia realizowane przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP oraz studia podyplomowe z seksuologii klinicznej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Od 2012 r. prowadzi psychodynamiczną psychoterapię osób dorosłych. Ma wieloletnie doświadczenie pracy w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową pacjentów uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych (w tym pacjentów z tzw. podwójną diagnozą), osób współuzależnionych oraz pacjentów z syndromem DDA i współwystępującymi zaburzeniami lękowymi, osobowości, zaburzeniami afektywnymi jak również osób doświadczających przemocy. Pracuje pod regularną superwizją.

W Gabinecie wCentrum prowadzi: indywidualną psychoterapię dorosłych, którzy borykają się z problemami emocjonalnymi, uzależnieniami, depresją, lękiem, objawami psychosomatycznymi, będącymi w kryzysie życiowym, dążącymi do lepszego poznania i akceptacji siebie.

Maria Zaborowska

Psychoterapeuta, pedagog

Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła czteroletnie Studium Terapii Rodzin w podejściu psychodynamicznym i systemowym w Ośrodku Rozwoju Umiejętności Psychologicznych Stowarzyszenia OPTA. Obecnie w trakcie szkolenia w Studium Psychoterapii Analitycznej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Oddziale Psychiatrii Dziecięcej Szpitala w Józefowie, w Ośrodku Terapii Dziecka w Środowisku, a także pracując w Centrum Diagnozy i Pomocy Psychologicznej w Warszawie. Jako konsultant pracuje w Punkcie Informacyjno- Konsultacyjnym Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dzielnicy Mokotów. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

W Gabinecie wCentrum prowadzi: indywidualną psychoterapię dorosłych i indywidualną psychoterapię dzieci, konsultacje dla rodziców oraz terapię rodzin.